Lycksele Motorklubb

Huvudstyrelse

Ordförande:
Mikaela Åström, 073-834 67 23

Ledamöter:
Mikael Hägglund
Fredrik Gustafsson
Johan Haraldsson
Martin Gustafsson

Suppleanter:
Tomas Sjöström
Bertil Carlsson
P-O SnäckvikValberedning:
Vakant
Vakant

Revisorer:
Christer Hedlund
Jonas Boman


Lycksele Motorklubb, Vilhelminavägen 3, 921 35 Lycksele, Tel: +46(0)70 - 589 10 75, E-post: kansli@lyckselemk.nu
Webbansvarig: Jörgen Hedkvist

www.motorveckan.se